En informationssida för fonden!

Denna blogg fungerar som informationssida för Nusnäs blomsterfond. Här kan du läsa om fondens aktivitet, stadgar, styrelse och kontaktpersoner samt hitta uppgifter om BG för insättning till minnestelegram eller hyllningstelegram.

tisdag 1 november 2016

Vill du köpa ett MINNESTELEGRAM.

Kontakta Berit eller Marlene på telefon som finns här på höger sida i bloggen, lämna de
önskemål du har så löser de detta. Meddela även tänkt gåvobelopp som sedan sättes in
på bg  5244-0542.
Vår önskan är att i möjligaste mån endast erhålla insättningar på bg. I enstaka fall
mottar Berit kontant betalning.

onsdag 27 juli 2011

Välkommen!

Nusnäs Blomsterfond hälsar dig välkommen till vår sida.
 Under ovanstående sidflikar hittar du uppgifter om vad Nusnäs Blomsterfond är och vill du köpa ett minnestelegram går du bara in under fliken Telegram!